Att du hittat hit är tecknet på att du är redo!

Vi vill genom våra livserfarenheter,
erbjuda dig en möjlighet till ökad kroppsmedvetenhet
och en alternativ väg till helhet och välmående,
Välkommen, Anne-Sofie och Mats