Vi vill erbjuda dig en möjlighet till ökad kroppskännedom
och en alternativ väg till din helhet.
Välkommen, Anne-Sofie och Mats